Lyngby Hovedgade 57c, 1.sal, 2800 Lyngby
Kontakt os: 45 87 25 25

Velkommen til Lyngby Reumatologi Klinik.

Vedrørende infektionsforebyggelse

Mange af vores patienter har et påvirket immunsystem, en del er ældre.
Vi beder alle være med til at forsøge at beskytte denne del af befolkningen og samtidig være med til at bremse infektionssygdomme (influenza, covid-19 mm.).
Vi vil dagligt have telefontid (undtagen onsdage hvor klinikken er lukket), så du kan ringe med eventuelle spørgsmål.

Nye patienter:
Hvis du får en tid til fremmøde hos os gælder

 • meld afbud, hvis du er forkølet, hoster, har vejrtrækningsbesvær og/eller har feber.

Hvis du er i tvivl, så ring til os. Tager vi ikke telefonen så læg en besked, vi aflytter den flere gange dagligt og ringer retur snarest muligt.

Hvis du får en tid til fremmøde hos os gælder desuden

 • kom til tiden, men ikke alt for tidligt.
 • kom helst alene, hav ikke mere end 1 ledsager med. Vi forsøger at begrænse antallet af mennesker i venteværelset på samme tid.

 

Med venlig hilsen

Lyngby Reumatologi Klinik

***********

 

 

 

På Lyngby Reumatologi Klinik diagnosticerer og behandler vi patienter med reumatologiske sygdomme og vi følger patienter, som går til kontrol med deres sygdom. 

I klinikken møder du:

 • Karen Lisbeth Faarvang, speciallæge i reumatologi og intern medicin. Ejer af Lyngby Reumatologi Klinik
 • Etienne Qvistgaard, overlæge, speciallæge i intern medicin; reumatologi
 • Charlotte Feilberg, lægesekretær
 • Anne Cathrine Kiær Thomsen, lægesekretær vikar

Sygesikringsgruppe 1 og 2
Vi har overenskomst med sygesikringen og modtager patienter fra sygesikringsgruppe 1 og 2, og vi udfører speciallægeundersøgelser for kommuner og forsikringsselskaber.
Vi behandler ikke private patienter gennem sundhedsforsikring.
Se under Praktisk Information for priser for speciallægeerklæringer og patienter fra sygesikringsgruppe 2.

Telefonsvarer
Udenfor telefontiden kan patienter, der allerede er i behandling i klinikken, lægge besked på klinikkens telefonsvarer. Følg anvisningen på telefonsvareren. 

Er du endnu ikke i behandling i klinikken, kan du ikke lægge besked på telefonsvareren.

For at minde dig om din aftale sender vi dig en SMS et par dage før konsultationen.

 

Tolkebistand
Vi benytter professionelle tolke. Vores sekretær bestiller tolken. 

Åbningstider

Mandag
Kl. 12.00 - 19.00
Tirsdag
Kl. 09.00 - 16.00
Onsdag
Lukket
Torsdag
Kl. 09.00 - 16.00
Fredag
Kl. 09.00 - 16.00

Telefontider

Mandag
Kl. 12.30 - 14.30
Tirsdag
Kl. 9.30 - 11.30
Onsdag
Lukket
Torsdag
Kl. 9.30 - 11.30
Fredag
Kl. 9.30 - 11.30

Om os

Karen Lisbeth Faarvang

Karen Lisbeth Faarvang

Reumatolog
 • Speciallæge i reumatologi og intern medicin
 • Ejer af Lyngby Reumatologi Klinik

 

 

 

Ansættelser

 • Div. yngre lægeansættelser 1984-2001
 • Overlæge på Reumatologisk Afdeling, Herlev Hospital, 2001-2009
 • Lektor på CEKU, Center for Klinisk Uddannelse, Rigshospitalet, 2000-2016
 • Lægelig vejleder for patientinstruktører siden 2002. Patientinstruktører er patienter med leddegigt, som underviser sundhedspersonale i ledundersøgelser og informerer om livet med gigt
 • Surveyer for IKAS, Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet, 2015 -

Priser

 • Gigtforeningens Mobilepris, 2010. Prisen gives for en ekstraordinær synlig indsats for at forbedre forholdene for mennesker med gigt.
 • Karen Lisbeth Faarvangs Uddannelses- og Undervisningspris, stiftet af Dansk Reumatologisk Selskab. Prisen gives for "enestående indsats indenfor dansk reumatologi". Karen Lisbeth Faarvang har som den første modtaget prisen i 2013.

Tillidsposter
Karen Lisbeth har gennem sin karriere beklædt en lang række tillidsposter, blandt andet:

Redaktionelt arbejde

 • Ansvarshavende redaktør på ”Dansk Reumatologi”, udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab, 2000-2016
 • Medinitiativtager og udvikler af EULAR’s onlinekursus i reumatologi, 2006-2011
 • Redaktør på Ugeskrift for Læger, Yngre Læger, 1994-2000
 • Medredaktør på EULAR’s første udgave af EULAR Compendium on Rheumatic Diseases, 2009
 • Redaktør af KALK, Københavns Amts Lægekredsforenings blad, 2002-2006

 

Læs mere →
Etienne Qvistgaard

Etienne Qvistgaard

Reumatolog
 • Overlæge
 • Speciallæge i intern medicin; reumatologi

 

 

 

Ansættelser

 • Overlæge på Reumatologisk Afdeling, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme VRR, Frederiksberg Hospital, 2010 -
 • Ekstern lektor ved Københavns Universitet

Ph.d.

 • Ph.d.: ”Injection Therapy in Hip Osteoarthritis Ultrasonography in the Assessment and Tretment of Hip Osteoarthritis”. En komparativ undersøgelse af ultralyd vejledt intraartikulær behandling af hofteleds artrose, 2005
Læs mere →
Charlotte Feilberg

Charlotte Feilberg

Lægesekretær
 • Lægesekretær

 

Læs mere →

Nyheder

Behandling

Reumatologi er læren om gigt- og bindevævssygdomme. Reumatologen, som er speciallæge i reumatologi, diagnosticerer og behandler gigt- og bindevævssygdomme. 

Ordet gigt bruges bredt om sygdomme i bevægeapparatet og om en række sygdomme, der påvirker led, kar og indre organer. Sygdommen kan komme til udtryk på mange måder.

Gigtsygdomme giver ofte smerter i 

 • led
 • sener 
 • muskler

Der kan være morgenstivhed, hævede led, og almen svækkelse som

 • træthed
 • feber 
 • vægttab  
      

Nogle reumatologiske sygdomme påvirker 

 • nervesystemet
 • huden
 • indre organer som lunger, hjerte, lever og nyrer 

Gigtforeningens hjemmeside kan du læse mere om gigtsygdomme, gigtsmerter og forskning i gigt.

Sekretær modtager patient i receptionen.

I receptionen
Når du ankommer til klinikken, vil sekretæren registrere dig ved hjælp af dit gule sundhedskort. Efter konsultationen aftaler I en ny tid, medmindre din behandling er afsluttet. 

Reumatolog undersøger patient.

Konsultationen
Under selve konsultationen taler du og speciallægen om din sygdom og dine symptomer. Vi diagnosticerer og behandler patienter med smerter i muskler, led og knogler, og vi følger patienter, som går til kontrol med deres sygdom hos os.

Diagnosticeringen omfatter også en række supplerende undersøgelser. 
Behandlingen kan være en kombination af vejledning om øvelser og træning, og medicinering i form af tabletter eller indsprøjtninger i muskler og led. 

Undersøgelsen af muskler, sener og led sker ved hjælp af ultralydsudstyr. 

Den første gang du er hos speciallægen, skal du regne med at konsultationen varer cirka 30 minutter. 

Reumatolog undersøgelse

Ved undersøgelsen kan det være, at 

 • du skal have noget af tøjet af
 • du skal ned at ligge på en briks 
 • du bliver scannet  

Det kan også være, at speciallægen henviser dig til yderligere undersøgelse som for eksempel

 • blodprøve
 • røntgen/scanning  

Inden du forlader klinikken, får du en ny tid til konsultation, hvor I taler om resultaterne og behandling af din sygdom.

HUSK: 

 • det gule sundhedskort
 • en medicinliste, hvis du tager medicin
 • du skal have én henvisning for hver sygdom, hvis du har flere samtidige sygdomme, som reumatologen skal undersøge 

 

Tilsynsrapport
Torsdag den 4. september 2014 var to embedslæger på vegne af Sundhedsstyrelsen på tilsyn på Lyngby Reumatologi Klinik. 

I Sundhedsstyrelsens Tilsynsrapport vedrørende besøget på vores klinik kan du blandt andet læse:”Sundhedsstyrelsen har ved tilsynsbesøget den 4. september 2014 konkluderet, at behandlingsstedet opfylder målepunkterne. Sundhedsstyrelsen har ingen anmærkninger i øvrigt til de undersøgte forhold på behandlingsstedet."
Tilsynsrapporten ligger fremme i klinikken.


Patienttilfredshed
Lyngby Reumatologi Klinik deltager i den lovpligtige patienttilfredshedsundersøgelse hvert tredje år. 


Arbejdstilsynets grønne smiley
Lyngby Reumatologi Klinik fik en grøn smiley, da Arbejdstilsynet besøgte klinikken d. 13. februar 2017. Det betyder, at vi har orden på arbejdsmiljøet. Den grønne smiley gælder i fem år.

Du kan se vores smiley hos Arbejdstilsynet ved at

 • søge ’Læger’ under ’Branche’
 • indsætte vores cvr-nr.: 36951249 
   

Akkreditering
Lyngby Reumatologi Klinik blev akkrediteret uden anmærkninger d. 11. januar 2017 og igen 04.02.2020. Gyldighedsperiode 3 år.

Privatlivspolitik
Vi indsamler og behandler en række personoplysninger, i forbindelse med vores undersøgelse og behandling af dig som patient på Lyngby Reumatologi Klinik. Det er vi forpligtet til i følge autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

I klinikkens privatlivspolitik for patienter kan du læse om, hvordan Lyngby Reumatologi Klinik behandler dine personoplysninger.

Praktisk information

Inden du møder hos reumatologen, specielt første gang, er der nogle ting, du kan gøre for at forberede dig:

 • Overvej, hvilke symptomer/sygdomstegn du har, så du kan beskrive dem så præcist som muligt for lægen. 
 • Medbring en medicinliste, hvis du tager medicin. 
 • Medbring om muligt de skriftlige resultater, hvis du tidligere har været til MR-scanning eller røntgen, eller send de skriftlige resultater til klinikken inden dit fremmøde, så reumatologen kan forberede sig bedst muligt.
 • Medbring dit gule sundhedskort.

Udebliver du fra en konsultation, eller melder du afbud mindre end 24 timer inden en konsultation, kan vi opkræve et gebyr på 250,- kr.

For at minde dig om aftalen kan vi sende dig en SMS et par dage før konsultationen, hvis vi kender dit mobiltelefonnummer.

Venteværelse Lyngy Reumatolog

Hvis du er ny patient, kan ventetiden på en konsultation variere fra en dag til 24 uger. Ventetiden afhænger af dine symptomer.

Akut
Hvis du har akut brug for at blive set af speciallægen, kommer du hurtigt til konsultation.

Akutte tider gives kun efter aftale med din praktiserende læge.

Ikke akut
Hvis din sygdom ikke er akut behandlingskrævende, må du regne med ventetid.

Årsagen til ventetiden
Grunden til at der er ventetid skyldes blandt andet, at klinikken er underlagt en overenskomstmæssig regulering fra sygesikringen, for at begrænse udgifter i det offentlige. Det betyder i princippet, at vi ikke kan øge vores omsætning fra 2010. 

Mød gerne op i god tid før det aftalte tidspunkt. Det giver speciallægen mulighed for at bruge hele den afsatte tid sammen med netop dig.

Kommer du for sent, kan vi desværre være nødt til at aflyse din konsultation, og du kan blive henvist til at bestille en ny tid, fordi der ellers vil opstå forsinkelser til gene for de andre patienter.

Trods det, at både patienter og speciallægerne forsøger at overholde tiden, kan der alligevel forekomme forsinkelser. Så selv om du møder til tiden, risikerer du en vis ventetid, hvis en konsultation uventet trækker ud. Det er ikke udtryk for mangel på respekt for din tid men for, at den menneskelige faktor på klinikken giver en vis uforudsigelighed.                             

Vi håber på din forståelse for det. 

Én henvisning pr. sygdom
For at kunne sætte den nødvendige tid af pr. konsultation, skal vi - medmindre andet er aftalt - have én henvisning pr. sygdom. Skal du for eksempel have undersøgt både et knæ og en skulder, og det er to forskellige lidelser, skal vi have to henvisninger fra din læge, og du skal have to tider. 

 

Sygesikringsgruppe 1 - Gratis
Er du medlem af den offentlige sygesikringsgruppe 1 er behandlingen gratis.

Behandling kræver henvisning fra din praktiserende læge.

Sygesikringsgruppe 2 - Betalende
Er du medlem af den offentlige sygesikrings gruppe 2 udgør din egenbetaling:

750,-kr. for første konsultation
500,- kr. for de følgende konsultationer

Behandling kræver ikke en henvisning fra praktiserende læge.

Speciallægeerklæringer
En speciallægeerklæring er en attest, som beskriver en patients sygdomsbillede. Erklæringerne rekvireres af offentlige myndigheder og forsikringsselskaber.

Speciallægeerklæringer prissættes efter tidsforbrug og koster mellem 5.000-12.000 kr. 

Private patienter
Lyngby Reumatologi Klinik behandler ikke private patienter.

Du har ret til professionel tolkebistand hos speciallæge, når:

 • du ikke kan tale eller forstå samtalen på dansk
 • du har et hørehandicap
 • lægen vurderer, at det er nødvendigt for behandlingen 
   

Sekretæren på Lyngby Reumatologi Klinik bestiller tolken. Tolkebistand er gratis, hvis du har boet i Danmark mindre end tre år. Efter tre år er prisen 334,- kr, som opkræves af Regionen. 

For praktiserende læger

For praktiserende læger

Karen Lisbeth Faarvang

       Har du, som praktiserende læge, brug for at konferere om en patients reumatologiske problemstilling,
       er du velkommen til at kontakte klinikken. Ring til klinikken, læg evt. dit navn og telefonnummer, så
       ringer vi dig op. Du kan altid bede om det direkte telefonnummer.

       Har du en patient, som du ønsker set akut eller subakut, så ring til klinikken for en fremskyndet tid.

       Hvis en patient henvises med mere end en problemstilling, vil det ofte ikke kunne nås indenfor en konsultation

       Hvis en tolvmandsforening ønsker det, kommer Karen Lisbeth gerne til et møde i foreningen og
       fortæller om et reumatologisk emne, drøfter samarbejde eller lignende.

Kontakt

Lyngby Reumatologi Klinik
Lyngby Hovedgade 57C, 1. sal
2800 Lyngby
Telefon 45 87 25 25

Vær opmærksom på, at der for tiden er vejarbejde i Lyngby. Beregn derfor ekstra kørselstid for at komme frem til en parkeringsplads.

Tidsbestilling
Mandag   12.30 - 14.30
Tirsdag    09.30 - 11.30
Onsdag    Lukket
Torsdag   09.30 - 11.30
Fredag    09.30 - 11.30

Telefonsvareren
Eksisterende patienter kan indtale en besked ved at trykke 1. Telefonsvareren bliver aflyttet dagligt på nær onsdage, hvor klinikken er lukket.

Data Lyngby Reumatologi Klinik
Klinikkens ydernummer er 200840
Klinikkens digitale lokationsnummer er 579 0000 140527
Klinikkens cvr nr. er 36951249

 

 

Lægevejen 

Kan kun benyttes, hvis du allerede er patient i klinikken.

Lægevejen er en sikker mailforbindelse for vore patienter:
Log på Lægevejen.dk med brugernavn (CPR) og adgangskode eller Nem Id.
Du skal selv oprette adgangskode ved at klikke på "Opret bruger".
Følg derpå anvisningen på sitet.

Det er ikke muligt at bruge almindelig mail til klinikken på grund af datasikkerheden.

Som patient kan du klage til Styrelsen for Patientklager over behandling i det offentlige
sundhedsvæsen, herunder behandling hos speciallægen. 
Du kan klage til Styrelsen for Patientklager:

 • over den sundhedsfaglige behandling
 • hvis du mener, dine rettigheder som patient er blevet tilsidesat 

Hos Styrelsen for Patientklager kan du få mere information om hvilke klager Styrelsen for Patientklager behandler. 

Du klager ved at udfylde et digitalt klageskema på borger.dk. Du finder det digitale skema ved at:

 1. logge på https://borger.dk med NemID
 2. klikke på linket ”Sundhed og sygdom”
 3. klikke på linket ”Klage over sundhedsvæsenet"

Er du i tvivl, kan du få hjælp og vejledning i forhold til din klage ved at kontakte dit regionale patientkontor eller Styrelsen for Patientklager.


Utilsigtet hændelse
Opstår der en situation i sundhedsvæsenet, der medfører skade eller risiko for skade på en patient, kan du indberette det som en utilsigtet hændelse hos Styrelsen for Patientsikkerhed.
Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal rapportere en utilsigtet hændelse, kan du altid henvende dig til Styrelsen for Patientsikkerhed


Bivirkninger og hændelser ved medicinsk udstyr
Der er også mulighed for at rapportere bivirkninger ved medicin til Lægemiddelstyrelsen,
samt mulighed for at rapportere hændelser ved brug af medicinsk udstyr. 

Klage over serviceniveauet og sundhedspersoners opførsel
Som patient kan du også klage over

 • serviceniveauet
 • sundhedspersoners opførsel

Det gør du ved at henvende dig til Regionen, du bor i. Du kan rette kontakt til patientvejlederen på det lokale patientkontor. 


Patienterstatning
Du kan få erstatning, hvis du har pådraget dig en skade under behandling i det offentlige sundhedsvæsen. Erstatningen er ikke betinget af, at der er sket en fejl. Du kan søge Patienterstatningen om erstatning uden at klage via klagesystemet.

Patienterstatningen hjælper patienterne med at få den erstatning, som de har krav på efter loven. Når journaler og andet relevant materiale er indhentet afgør Patienterstatningens jurister i samarbejde med lægelige specialister, om der er sket en skade, der kan erstattes efter loven. Det er gratis at anmelde en skade.  

Hvis du ønsker at ansøge om erstatning efter behandling i det offentlige sundhedsvæsen herunder hos speciallægen, skal du henvende dig til Patienterstatningen.

 

Vejviser

Adgangsforhold
Der er et enkelt trappetrin fra gadeniveau og herfra elevator til første sal. Elevatordørens bredde er 75 cm.
Der er ikke adgang til handicaptoilet.

Bus og tog
Lyngby Station med mangfoldige tog- og busforbindelser ligger 200 meters gang fra klinikken.

Parkering
Der er parkering på Lyngby Hovedgade (30 minutter) og betalingsparkering i Magasins parkeringshus.

Handicapparkering
Der findes en handicap-P-plads på hjørnet af Lyngby Hovedgade og Mosevej, ca. 30 meter fra klinikken.

Regn med mindst 30 minutter til konsultation i klinikken første gang.

Nyttige links

Nyttige links

Gigtforeningen.dk informerer om gigtsygdomme, forskning og behandling.   

Medicin.dk informerer om virkninger og bivirkninger ved medicin både til
fagpersoner og den almindelige forbruger.

gigt.tv er en webbaseret patientuddannelse. Her kan du se en række videoer om gigtsygdom, diagnosticering og behandling.